Ka es refereix a totes les ensenyances de Buda, y dam, a les instruccions especials del Lamrim,les etapes del camí cap a la il·luminació, que Atisha va ensenyar. Per tant, els practicants de budisme kadampa integren en el Lamrim totes les ensenyances de Buda que han après prenent-les com a consell personal i practicant-les.

Els budistes kadampes integren el seu coneixement de totes les ensenyances de Buda a seva pràctica del Lamrim, i aquesta a la seva vida diària. D’aquesta manera, transformen totes les seves activitats en el camí cap a la il·luminació.

Després d’Atisha, el llinatge kadampa es va transmetre a través d’una successió de mestres kadampes, com Dromtompa, Gueshe Potoua, Gueshe Sharaua, i Gueshe Chekhaua. Els mestres kadampes eren famosos per ser grans erudits i practicants espirituals puros i sincers. Especialment van posar l’accent en la pràctica de l’entrenament de la ment (tib.: ­Loyong), amb la qual podem transformar totes les nostres experiències de la vida diària, i en particular, els nostres problemes, patiments i dificultats en el camí espiritual. El llinatge kadampa ha estat transmès de generació en generació fins al segle catorze quan va arribar al gran mestre budista Je Tsongkhapa.

Je Tsongkhapa va aclarir tots les ensenyances del Dharma kadam fent-les accessibles a les persones d’aquells temps. En particular, va ensenyar com combinar el Lamrim i el Loyong amb el Mahamudra tantra en una pràctica diària unificada. Així com la unió de l’estudi i la pràctica va ser el distintiu dels primers kadampes, la unió del sutra i del tantra és el dels nous kadampes, com es coneixen els seguidors de Je Tsongkhapa.

Després de Je Tsongkhapa, el nou llinatgekadampa va florir durant centenars d’anys fins avui dia. En els últims anys, ha estat difós extensament per tot el món pel mestre budista contemporani, el venerable Gueshe Kelsang Gyatso.
En fundar la Nova Tradició Kadampa, la Unió Internacional de Budisme Kadampa, Gueshe Kelsang ha creat una infraestructura global per a la preservació i promoció del budisme kadampaper a les futures generacions.

La New Kadampa Tradition – International Kadampa Buddhist Union o NKT–IKBU (Nova Tradició Kadampa – Unió Internacional de Budisme Kadampa) és una asociacin internacional de centres budistes mahayanes per a l’estudi i la meditació que segueixen la tradició budista kadampa fundada pel venerable Gueshe Kelsang Gyatso.Tots aquests centres segueixen els tres programes d’estudi de la New KadampaTradition o NKT (Nova Tradició Kadampa) i es regeixen pel codi de disciplina moral titulat Reglament intern de la NKT–IKBU.

Per unir-los en una entitat legal, tots i cadascun dels centres de la NKT–IKBU són membres d’una organització internacional budista sense ànim de lucre denominada igualment New Kadampa Tradition – International Kadampa Buddhist Union.

L’organització sense ànim de lucre està registrada a Anglaterra, i en els seus estatuts, enterament democràtics, l’autoritat es distribueix entre un director espiritual general, un sotsdirector espiritual, un equip d’administradors i els centres membres. En les assemblees generals de l’organització sense ànim de lucre, cada centre de la NKT–IKBU està representat pel seu mestre resident.
La NKT–IKBU manté un Projecte Internacional de Temples. El seu objectiu general és exposar al públic la fe budista de la Nova Tradició Kadampa i, en particular, exemplificar la pràctica budista per mitjà de serveis al públic. Per aconseguir aquest objectiu, la NKT–IKBU posa l’accent en el desenvolupament per tot el món de:

  • centres locals de budisme kadampa;
  • centres regionals de meditació kadampa;
  • temples internacionals de budisme kadampa;
  • centres internacionals de retirs;
  • departamentos nacionals d’edició
  • (editorials Tharpa); i
  • hotels Kadampa.

La NKTés una tradició budista legalitzada i totalment independent, i la NKT–IKBU no té cap afiliació política.

Amb centres arreu del món, hi ha milers de persones practicant el budisme kadampa sota la guia de Gueshe Kelsang Gyatso.

La comunitat kadampa mundial és com una família espiritual global que ofereix recolzament a l’entrenament espiritual.

El suport de la Sangha o amics espirituals que ens inspiren amb el seu exemple, ajuden en la nostra pràctica, i motiven a seguir un camí correcte fonamental en la manera de vida budista.

Tipus de comunitat espiritual

Hi ha diferents tipus de comunitat espiritual oSangha i es distingeixen pel tipus de vots que prenen els seus membres.

Els practicants que prenen l’ordenaciópratimoksha monàstica trien una manera de vida delimitat per la disciplina moral per poder enfocar-se en el seu desenvolupament espiritual pel benefici dels altres. En la comunitat kadampa hi ha 700 monjos i monges. També hi ha vots pratimoksha per als practicants laics.

Els practicants que prenen els vots delBodhisatva prometen seguir la manera de vida del Bodhisatva per aconseguir o arribar a la il·luminació per al benefici de tots els éssers sensitius.

Els vots tántricos es confereixen durant les iniciacions tàntriques.
A la Nova Tradició Kadampa una mateixa persona pot prendre aquestes tres classes de vots.

La felicitat és un estat mental i, per tant, el seu origen està en la nostra pròpia ment i no a les circumstàncies externes.

Si mantenim una ment afable i tranquil·la, serem feliços en tot moment. En cas contrari, amb una ment insatisfeta, per molt que canviem les circumstàncies externes, mai trobarem veritable felicitat.
Amb la meditació podem cultivar els estats mentals que afavoreixen el desenvolupament de la nostra pau interior i benestar, i eliminar els que els impedeixen.

Per obtenir resultats en la meditació primer hem d’escoltar ensenyances autèntiques d’un mestre qualificat i estudiar llibres d’autoritat sobre aquest tema.Mitjançant l’estudi i la meditació desenvoluparem tres classes de saviesa:

1- La saviesa que sorgeix d’escoltar;
2- La saviesa que sorgeix de la contemplació; i
3- La saviesa que sorgeix de la meditació.

Quan les haguem desenvolupat per complet podrem alliberar-nos de totes nostres mancades i confusió mental.Per obtenir resultats del nostre estudi i pràctica de la meditació hem de crear les condicions internes adequades: rebre benediccions i inspiració, purificar el karma negatiu i acumular mèrits.

Per a això podem realitzar diverses pràctiques com confiar en un Guia Espiritual, fer ofrenes, recitar oracions, etcètera. Si desitja aprendre aquestes pràctiques en profunditat i avançar pel camí espiritual, el millor és rebre ensenyances d’un mestre qualificat en un centre de budisme kadampa.